Updated Dec. 10 2017

 

 

 

Добре дошъл! 

Това е сайт за сибирските котки с фамилията Sibirela. Родените на една дата и от една и съща майка котета носят име, започващо с еднаква буква. Всяко котило има собствена страничка, означена със съответната латинска буква (A,B,C,D,E,F...), и дава информация за родителите, настоящите собственици, изложбените постижения на нашите вече отраснали шедьоври, както и снимки с линк към албума на котето и линк към онлайн родословието му в Pawpeds. Една част от тях живеят в България, а други носят славата ни далече зад граница - в САЩ, Шотландия, Англия, Финландия, Франция, Испания, Унгария, Полша, Румъния, Гърция, Турция, Дубай, Кувейт.

Enjoy!

This is a special site of the Siberian cats born under the registered cattery name Sibirela. Each litter is named after the same alphabeth letter and has own page with info about  parents, new owners, actual and previous pictures with links to on-line photo album and link to Pawpeds pedigree database.
We breed only pure Siberian cats of original forest look. We're proud and happy that our kittens are living in reputable catteries and in loving families in Bulgaria, USA, Scotland, England, Finland, France, Spain, Hungary, Poland, Romania, Greece, Turkey, Dubai, Kuwait.